TV& VIDEO

ký túc xá miễn phí

Đưa ký túc xá miễn phí 100% tại TP.HCM vào hoạt động

Đưa ký túc xá miễn phí 100% tại TP.HCM vào hoạt động

VTV.vn - Không phải đóng bất cứ khoản phí nào, thậm chí được tài trợ một năm học phí, ký túc xá Cỏ May tại TP.HCM đã đi vào hoạt động nhằm giúp các bạn sinh viên nghèo vượt khó.