TV& VIDEO

ký ức và lịch sử

Đài THVN giành 5 giải Báo chí Quốc gia 2014

Đài THVN giành 5 giải Báo chí Quốc gia 2014

VTV.vn - Với 1 Giải A, 2 Giải B và 2 Giải C được trao, Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 9 năm 2014 tiếp tục là một mùa bội thu Giải thưởng của Đài THVN.