TV& VIDEO

Kyocera

Những smartphone không sợ nước

Những smartphone không sợ nước

Nếu không may những chiếc smartphone này rơi xuống nước, bạn hãy yên tâm, chúng sẽ vẫn hoạt động bình thường.