TV& VIDEO

lá cải

“Luồng gió độc” phần nhiều đến từ truyền thông

“Luồng gió độc” phần nhiều đến từ truyền thông

Đó là ý kiến của một số nhà khoa học, nhà nghiên cứu tại Hội thảo “Sự ảnh hưởng của xu thế văn hóa thế giới trong định hướng chính sách và quản lý văn hóa” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.