TV& VIDEO

Lá đổ muôn chiều

Xem lại Chào 2013 qua ảnh

Xem lại Chào 2013 qua ảnh

Sân khấu rực rỡ, hình ảnh đa dạng, ấn tượng, các ca khúc quen thuộc mà như mới khi các ca sỹ được đề nghị tập riêng cho chương trình, những câu chuyện từ các khách mời thú vị… là những yếu tố làm nên một Chào 2013 đầy ý nghĩa.