TV& VIDEO

lai dắt tàu

Quảng Bình lai dắt tàu cá và 9 ngư dân gặp nạn trên biển vào bờ an toàn

Quảng Bình lai dắt tàu cá và 9 ngư dân gặp nạn trên biển vào bờ an toàn

VTV.vn - Tàu cá QB 92400 TS cùng 9 ngư dân của xã Thanh Trạch bị hỏng máy và trôi dạt trên biển khơi nhiều giờ vừa được lai dắt thành công vào bờ.