TV& VIDEO

lai dắt tàu

Đà Nẵng: Lai dắt tàu cùng 6 thuyền viên bị nạn trên biển về đất liền an toàn

Đà Nẵng: Lai dắt tàu cùng 6 thuyền viên bị nạn trên biển về đất liền an toàn

VTV.vn - Lúc 9h45, ngày 5/1, tàu SAR 412 đã đưa tàu cá NĐ 92268 TS cùng 6 ngư dân bị nạn trên biển về đất liền an toàn.