TV& VIDEO

lại giống

Tin đồn thất thiệt, người trồng bắp lao đao

Tin đồn thất thiệt, người trồng bắp lao đao

 Từ hơn ba tháng nay, thông tin thất thiệt về việc bắp Hội An được luộc bằng pin khiến người dân vùng bắp nổi tiếng như Cẩm Nam, Cẩm Kim của thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam khốn đốn.