TV& VIDEO

làm chậm

Anh: Nghiên cứu bệnh suy giảm trí nhớ

Anh: Nghiên cứu bệnh suy giảm trí nhớ

Tại Anh, các nhà khoa học đang bắt đầu dự án xây dựng một dữ liệu khổng lồ về não của con người. Bằng việc nghiên cứu sự phát triển của não bộ qua từng thời kỳ, các nhà khoa học hy vọng sẽ tìm ra nguyên nhân của căn bệnh suy giảm trí nhớ, vốn đang ảnh hưởng tới hàng triệu người trên thế giới.