TV& VIDEO

làm chồng

Thiếu nữ Ấn Độ cưới cả 5 anh em ruột

Thiếu nữ Ấn Độ cưới cả 5 anh em ruột

 Một cô gái trẻ ở khu làng nhỏ của Ấn Độ đã kết hôn với cả 5 anh em trai cốt để giữ lấy đất đai của gia đình.