làm đơn

Thủ tục hưởng trợ cấp người khuyết tật

Thủ tục hưởng trợ cấp người khuyết tật

Ông Trần Thanh Tâm (tranthanhtamcd@...) hỏi: Con tôi sinh ngày 17/10/2011, bị đa dị tật bẩm sinh (dính ngón tay, ngón chân, thiếu ngón, sứt môi), có giấy xác nhận của Trung tâm Y tế huyện là người tàn tật nặng, không tự chăm sóc được bản thân thì có được hưởng trợ cấp hàng tháng không?