TV& VIDEO

lạm dụng lao động

Tuổi thơ bị đánh cắp của những em bé tại Ai Cập

Tuổi thơ bị đánh cắp của những em bé tại Ai Cập

VTV.vn - Nghèo đói đã đẩy 2,5 triệu em các độ tuổi tại Ai Cập từ trường lớp ra đường phố mưu sinh.