TV& VIDEO

lạm dụng tình dục trẻ em nam

Cần có luật bảo vệ trẻ em nam bị lạm dụng tình dục

Cần có luật bảo vệ trẻ em nam bị lạm dụng tình dục

VTV.vn - Theo đại diện Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh, Việt Nam cần áp dụng luật bảo vệ trẻ em trước nguy cơ lạm dụng tình dục, trong đó có trẻ em nam.