TV& VIDEO

làm gián đoạn

Nhiều trang web chính phủ Hàn Quốc tê liệt vì tin tặc

Nhiều trang web chính phủ Hàn Quốc tê liệt vì tin tặc

 Ngày 25/6, một loạt trang web của Chính phủ Hàn Quốc, trong đó có website của phủ Tổng thống đã bị tê liệt sau khi tin tặc tấn công.