TV& VIDEO

làm hàng giả

Vấn nạn hàng giả đe dọa châu Âu

Vấn nạn hàng giả đe dọa châu Âu

VTV.vn -Ủy ban Kinh tế và Xã hội châu Âu đang kêu gọi EU và các nước thành viên cần hành động chống lại vấn nạn hàng giả khi quy mô ngành kinh doanh này đã lên tới 600-1000 tỷ EUR.