TV& VIDEO

làm hết sức

Đoàn Hoa hậu Quý bà Thế giới thăm Đài THVN

Đoàn Hoa hậu Quý bà Thế giới thăm Đài THVN

Sáng 04/01, Đoàn Hoa hậu Quý bà Thế giới do ông  David Marmel - Chủ tịch Tổ chức Mrs.World dẫn đầu đã đến thăm Đài THVN.