TV& VIDEO

làm liều

Dân khổ vì… qui hoạch chồng qui hoạch

Dân khổ vì… qui hoạch chồng qui hoạch

 Không chỉ khổ vì quy hoạch treo kéo dài, mà người dân tại nhiều khu vực trên địa bàn TP.HCM còn phải đối mặt với tình trạng quy hoạch chồng quy hoạch.