TV& VIDEO

làm phiền

Cuộc chiến với bệnh tử thần của diễn viên "Đất và Người"

Cuộc chiến với bệnh tử thần của diễn viên "Đất và Người"

Diễn viên Duy Thanh - ông Bí thư Đảng ủy xã nhiều mưu mô trong Đất và Người - đang ngày ngày phải đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác.