TV& VIDEO

làm sống lại

Ai Cập đầu tư 800 triệu USD xây dựng Bảo tàng Lớn

Ai Cập đầu tư 800 triệu USD xây dựng Bảo tàng Lớn

Ai Cập đang đặt hi vọng làm sống lại nền công nghiệp du lịch khi dự án Bảo tàng Lớn được đưa vào sử dụng.