TV& VIDEO

làm tê liệt

Nhiều báo điện tử ở Việt Nam bị tấn công

Nhiều báo điện tử ở Việt Nam bị tấn công

 Một số báo điện tử tại Việt Nam như VietNamNet, Tuổi trẻ, Dân trí... thời gian vừa qua có dấu hiệu bị tấn công từ chối dịch vụ, khiến người dùng không thể hoặc rất khó truy cập.