TV& VIDEO

lạm thu phí BOT

Chính phủ yêu cầu xử lý gian lận, lạm thu phí BOT

Chính phủ yêu cầu xử lý gian lận, lạm thu phí BOT

VTV.vn - Đó là một trong những nội dung đáng chú ý trong Nghị quyết phiên họp tháng 7 của Chính phủ vừa được Thủ tướng ban hành.