TV& VIDEO

làm tròn

Y án 2 nhân viên quên đóng gác chắn tàu gây tai nạn

Y án 2 nhân viên quên đóng gác chắn tàu gây tai nạn

 Tòa án Hà Nội đã y án hơn 12 năm tù với Trần Huy Thư, Vũ Thị Kim Oanh - nguyên nhân viên trực gác tàu vì quên đóng barrie gây tai nạn.