TV& VIDEO

làm vì

Jennifer Lopez và cái giá của một ngôi sao

Jennifer Lopez và cái giá của một ngôi sao

Jennifer Lopez nói ăn kiêng và tập thể dục là một phần công việc của cô dù cô không hoàn toàn thích chúng. Tuy nhiên, cô phải làm vì cô là một ngôi sao Hollywood.