TV& VIDEO

làm xong

Thông tư mới quy định gọi công dân nhập ngũ

Thông tư mới quy định gọi công dân nhập ngũ

Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư mới về việc sửa đổi bổ sung một số điều về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ.