TV& VIDEO

lan ra

WHO họp khẩn về sự lây lan của virus MERS

WHO họp khẩn về sự lây lan của virus MERS

Tổ chức Y tế thế giới (WHO), đã tiến hành cuộc họp khẩn ngày hôm 14/5 trước những diễn biến bất lợi về sự lây lan của virus MERS, đã lan ra 13 quốc gia thuộc các châu lục Á, Âu, Phi.