TV& VIDEO

lan rừng

‘Chảy máu’ và nguy cơ cạn kiệt lan rừng tại Việt Nam

‘Chảy máu’ và nguy cơ cạn kiệt lan rừng tại Việt Nam

VTV.vn - Việt Nam đang đối diện nguy cơ cạn kiệt tài nguyên lan rừng trước tình trạng khai thác và mua bán tràn lan, thiếu khoa học.