TV& VIDEO

làn sóng bài ngoại

Hàng nghìn người Đức ra đường thắp nến phản đối làn sóng bài ngoại

Hàng nghìn người Đức ra đường thắp nến phản đối làn sóng bài ngoại

VTV.vn - 8.000 người dân Berlin, Đức đã đổ ra đường thắp nến, xếp hàng dài 30km nhằm phản đối làn sóng bài ngoại của những người dân khác trong khu vực châu Âu.