TV& VIDEO

lẩn tránh

Chiêu đối phó với kẻ bội tình

Chiêu đối phó với kẻ bội tình

 Chúng ta đều muốn nghĩ rằng mình không cần phải biết những cách đối phó khác nhau với một đối tác thiếu chung thủy. Nhưng đáng buồn là một số trong chúng ta sẽ phải đối mặt với vấn đề này.