TV& VIDEO

làng Hữu nghị

Khánh thành làng Hữu nghị Thanh niên biên giới Việt - Lào

Khánh thành làng Hữu nghị Thanh niên biên giới Việt - Lào

Lễ bàn giao các hạng mục trung tâm dự án xây dựng Làng Hữu nghị thanh niên biên giới Lào - Việt Nam đã diễn ra vào sáng 18/10, tại tỉnh Borikhamsay, CHDCND Lào.