TV& VIDEO

lãng phí ngân sách

ĐBQH Nguyễn Bá Sơn: "Thu hút đầu tư giữa các địa phương đang mang tính chạy đua"

ĐBQH Nguyễn Bá Sơn: "Thu hút đầu tư giữa các địa phương đang mang tính chạy đua"

VTV.vn - Đại biểu Nguyễn Bá Sơn cho rằng: "Việc thu hút đầu tư, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giữa các địa phương đang mang tính chạy đua, mạnh ai nấy làm, thay nhau trải thảm đỏ".