TV& VIDEO

lãng phí trong đầu tư

Lãng phí trong đầu tư công trình nước tại nhiều địa bàn miền núi

Lãng phí trong đầu tư công trình nước tại nhiều địa bàn miền núi

VTV.vn - Tại không ít địa bàn miền núi, nhiều công trình đầu tư, tu sửa nhiều lần, tốn tiền tỷ nhưng cuối cùng vẫn bỏ hoang.