TV& VIDEO

làng Phước Thiện

"Làng ung thư" Phước Thiện sẽ được cấp nước sạch

"Làng ung thư" Phước Thiện sẽ được cấp nước sạch

VTV.vn - UBND tỉnh Quảng Ngãi đã giao cho các Sở, ngành liên quan tiến hành khảo sát nhu cầu nước sạch và lên phương án đầu tư cấp thiết hệ thống nước sạch cho làng ven biển này.