TV& VIDEO

lãng quên

Niềm vui mới của người dân bản làng Ho

Niềm vui mới của người dân bản làng Ho

Lặng lẽ giữa núi rừng phía Tây Trường Sơn, làng Ho ở xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đang từng ngày được “thay da, đổi thịt” ...