TV& VIDEO

Làng trẻ SOS Việt Nam

Liên hoan đại biểu trẻ em các làng SOS Việt Nam

Liên hoan đại biểu trẻ em các làng SOS Việt Nam

VTV.vn - Làng trẻ em SOS Việt Nam đã tổ chức Liên hoan đại biểu trẻ em các làng SOS Việt Nam lần thứ VII, nhằm động viên các em học tập tốt, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.