TV& VIDEO

Lăng Tự Đức

TT-Huế thống nhất phương án di dời lăng mộ vợ vua Tự Đức

TT-Huế thống nhất phương án di dời lăng mộ vợ vua Tự Đức

VTV.vn - Chiều 12/7, UBND tỉnh TT- Huế đã thống nhất phương án di dời lăng mộ vợ vua Tự Đức.