TV& VIDEO

làng xóm

Phê duyệt quy hoạch xây dựng khu du lịch Ba Bể

Phê duyệt quy hoạch xây dựng khu du lịch Ba Bể

UBND tỉnh Bắc Kạn đã công bố Quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng khu du lịch Ba Bể đến năm 2030 do Công ty Nikken Seikei Civil Engineering Ltd, Nhật Bản làm tư vấn.