lãnh đạo của đảng

Triển lãm “Điện Biên Phủ vang mãi bản hùng ca”

Triển lãm “Điện Biên Phủ vang mãi bản hùng ca”

Sáng 10/4, triển lãm “Điện Biên phủ vang mãi bản hùng ca” đã được Thư viện Quân đội tổ chức tại Hà Nội.