TV& VIDEO

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước chúc Tết tại nhiều địa phương

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước chúc Tết tại nhiều địa phương

Hôm nay (10/2), tại nhiều địa phương trong cả nước, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã có nhiều hoạt động liên quan đến tết cổ truyền dân tộc, đón xuân Ất Mùi 2015.