TV& VIDEO

lãnh đạo doanh nghiệp

6 bước tư duy giải quyết vấn đề của Elon Musk

6 bước tư duy giải quyết vấn đề của Elon Musk

VTV.vn - Đây là quy trình tư duy được chuẩn hóa có thể giúp người lãnh đạo xác minh tính thực tế của sự việc.