TV& VIDEO

lãnh đạo Lào

Chủ tịch nước gặp gỡ các lãnh đạo Lào

Chủ tịch nước gặp gỡ các lãnh đạo Lào

VTV.vn - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có các cuộc gặp gỡ, trao đổi với các lãnh đạo Lào.