lãnh đạo ngân hàng

Nhiều lãnh đạo ngân hàng từ bỏ vị trí tại doanh nghiệp

Nhiều lãnh đạo ngân hàng từ bỏ vị trí tại doanh nghiệp

VTV.vn - Hiện có khoảng 10 ngân hàng đang có lãnh đạo làm chủ doanh nghiệp khác.