lãnh đạo phong trào

Chính quyền quân đội Thái Lan trấn an lòng dân

Chính quyền quân đội Thái Lan trấn an lòng dân

Chính quyền quân đội Thái Lan đang cố gắng ổn định tình hình đất nước và trấn an lòng dân.