TV& VIDEO

lãnh hải Việt Nam

Triển khai công tác tiếp cận và ứng cứu tàu Sunrise 689

Triển khai công tác tiếp cận và ứng cứu tàu Sunrise 689

Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển vùng 4 đã xác định được vị trí của tàu Sunrise 689 và đã điều 3 tàu đến vị trí này để tiếp cận và ứng cứu tàu bị nạn.