TV& VIDEO

lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc

Gần 1.000 lao động Hà Tĩnh cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc

Gần 1.000 lao động Hà Tĩnh cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc

VTV.vn - Với 976 lao động đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc, tỉnh Hà Tĩnh là địa phương có người bỏ trốn và cư trú bất hợp pháp được xếp hạng cao nhất tại nước này.