TV& VIDEO

lao động Malaysia

Malaysia phê chuẩn công ước về mức lương tối thiểu

Malaysia phê chuẩn công ước về mức lương tối thiểu

VTV.vn - Từ 1/7 tới đây, Malaysia sẽ chính thức nâng mức lương tối thiểu lên khoảng 10% trên cả nước. Quyết định này thể theo công ước số 131 của Tổ chức Lao động quốc tế.