TV& VIDEO

lao động mất việc làm

Chính phủ sẽ đồng hành cùng ngư dân

Chính phủ sẽ đồng hành cùng ngư dân

VTV.vn-Chính phủ sẽ đồng hành cùng với ngư dân và sẽ có những chính sách để giúp ngư dân các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển vừa qua, sớm vượt qua khó khăn.