TV& VIDEO

lao động ngành du lịch

Thách thức của Việt Nam khi thực thi chuẩn nghề du lịch ASEAN

Thách thức của Việt Nam khi thực thi chuẩn nghề du lịch ASEAN

VTV.vn - Lao động du lịch của Việt Nam được hưởng lợi ích từ Thỏa thuận về chuẩn nghề du lịch ASEAN, nhưng trước mắt cũng gặp phải nhiều thách thức không nhỏ.