lao động ở Thái Lan

3 triệu trẻ nông thôn Thái Lan phải sống với ông bà

3 triệu trẻ nông thôn Thái Lan phải sống với ông bà

VTV.vn - Tại Thái Lan, có đến 3 triệu trẻ em đang phải sống với ông bà và thiếu đi bàn tay chăm sóc của cha mẹ do làn sóng di cư lao động.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive