TV& VIDEO

lao động ở Thái Lan

3 triệu trẻ nông thôn Thái Lan phải sống với ông bà

3 triệu trẻ nông thôn Thái Lan phải sống với ông bà

VTV.vn - Tại Thái Lan, có đến 3 triệu trẻ em đang phải sống với ông bà và thiếu đi bàn tay chăm sóc của cha mẹ do làn sóng di cư lao động.