TV& VIDEO

lao động tiền lương

Hôm nay (1/8), 8 chính sách lao động tiền lương có hiệu lực

Hôm nay (1/8), 8 chính sách lao động tiền lương có hiệu lực

VTV.vn - Ngày 1/8 là mốc thời gian bắt đầu có hiệu lực của nhiều chính sách về lao động và tiền lương, tác động tới hàng triệu người lao động và hưu trí trong xã hội.