TV& VIDEO

lao động trong nước

Người Việt chi 3,5 tỷ USD mỗi năm mua trang sức

Người Việt chi 3,5 tỷ USD mỗi năm mua trang sức

 Theo ước tính, thị trường tiêu thụ hàng trang sức của Việt Nam đạt trên 3,5 tỷ USD mỗi năm.