TV& VIDEO

lao động Việt Nam tại Malaysia

Lao động Việt Nam vẫn có thể sang Malaysia làm việc

Lao động Việt Nam vẫn có thể sang Malaysia làm việc

VTV.vn - Lao động Việt Nam vẫn có thể sang Malaysia làm việc bình thường, cho dù mới đây Malaysia thông báo ngưng tuyển dụng lao động nước ngoài.